Špičkovým produktom divízie JAAT Style Programs™ sú naše programy JAAT Style Privilege a JAAT Style  
Supreme. Sú určené pre záujemcov o :

odtučňovanie
prípravu športovca pre špičkový športový výkon
vyliečenie diabetu 2. typu
nastavenie na inzulín v prípade tzv. labilných diabetikov
rýchle a presné nastavenie na inzulínovú pumpu
liečbu únavového syndrómu
liečbu chorôb tráviacej sústavy a porúch vyprázdňovania
liečbu niektorých chorôb dýchacej sústavy, ako sú alergické prejavy,  syndróm dráždivého kašľa  
a niektoré typy astmy
liečbu niektorých kožných problémov
liečbu chronických infekcií
liečbu niektorých druhov chronickej bolesti
liečbu niektorých typov alergií
liečba niektorých príčin sterility
anti-aging
liečbu metabolických chorôb
diétnu liečbu rôznych chorôb

Spoločnosť vám ponúka aj špeciálne produkty, ako:

vybrané druhy potravín
Sprievodcu na slovenskom trhu  JAAT Style Quality
Iné služby
Iné tovary

Vo svojich produktoch sme zúročili skúsenosti z 20 ročnej praxe v obezitológii, v odbore porúch látkovej  
premeny a výživy, v diabetológii, v internej medicíne, v gastroenterológii, v hepatológii, v detskej  
gastroenterológii a detskom lekárstve, ale aj množstvo poznatkov z infekčného lekárstva a iných odborov, ktoré  
s touto problematikou súvisia. Pretriedili sme obrovské množstvo vedeckých poznatkov a teoretických vedomostí  
a spracovali sme ich do formy, prístupnej každému záujemcovi.
JAAT Style  Pograms™