Liečba diabetu 2. typu a iných metabolických chorôb

V priemyselných krajinách došlo v súvislosti s poklesom fyzickej aktivity a nárastom kalorického príjmu, ale aj v dôsledku čoraz širšieho použitia chémie v potravinárstve k explozívnemu nárastu výskytu cukrovky, vysokého krvného tlaku, porúch metabolizmu tukov , srdcovocievnych chorôb, nádorových chorôb a iných, tzv. civilizačných chorôb.  Avšak najnovší výskum v početných oblastiach medicíny poukazuje na to, že choroby nemusia byť nevyhnutným následkom rozvinutej civilizácie. Naopak, moderná priemyselná spoločnosť poskytuje doteraz nevídané výhody, ktoré sú prospešné ľudskému  zdraviu a predlžujú ľudský vek.   Aby sa tento cieľ dosiahol, je nutné poznať súvislosti. Musíme vedieť, ktoré negatívne vplyvy je potrebné z nášho života eliminovať a ktoré vplyvy naopak, podporiť.  Často nie je jednoduché rozhodnúť sa, ako postupovať, pretože je nutné zohľadniť veľmi špecifické individuálne danosti. Býva to aj preto, lebo odporúčané postupy liečby nie sú vždy tým najrozumnejším, čo môžeme pre pacienta urobiť. Inak povedané, v lekárskych knihách nie je všetko, čo potrebujeme. Medicína je  zaplavená obrovským množstvom nových informácií a akademické odporúčania nemusia byť vždy „zlatým rezom“ pre riešenie problému. Metabolizmus ľudského tela je veľmi komplikovaný a komplexný sytém biochemických procesov, ktorých úlohou je veľmi často kompenzovať škody, ktoré sme napáchali svojim nezodpovedným ptrístupom k vlastnému telu. Či už z nevedomosti, alebo poplatnosti záujmom farmaceutických firmiem medicína nezriedka postupuje tak, že potláča obranné a samouzdravovacie schopnosti organizmu, čím v konečnom dôsledku napomáha pôvodcovi choroby udržať a rozšíriť svoj negatívny vplyv na ľudské zdravie. Týka sa to viacerých „metabolických chorôb“, ale napríklad aj viacerých „imunitných porúch“ a vo viacerých individuálnych prípadoch aj tak závažných diagnóz, ako je asthma bronbchiale, atopický ekzém. 
Ste obézni a máte cukrovku 2. typu, namerali vám vysoký krvný tlak, a preto vám predpísali viacero druhov liekov, ktoré by ste mali užívať?  Myslíte si však , že by ste sa týchto chorôb mohli zbaviť?  Pravdepodobne máte pravdu. V približne 60-tich  percentách všetkých prípadov cukrovky ide o diabetes mellitus 2. typu, ktorý je priamym následkom tučnoty a v absolútnej väčšine sa dá vyliečiť, alebo výrazne zlepšiť  kombináciou diétnej liečby a fyzickej aktivity. Veľmi často sa nám spolu s tučnotou podarilo odstrániť aj vysoký krvný tlak, poruchu metabolizmu tukov, ale aj iné poruchy, ktorých liečba bola dovtedy neúspešná.


čítaj ďalej
JAAT Style  Pograms™