Racionálna liečba niektorých kožných problémov

V priemyselných krajinách došlo v dôsledku znečistenia prostredia a čoraz širšieho použitia chémie v potravinárstve, a tiež v dôsledku liečebných postupov, zameraných na potláčanie príznakov chorôb, a nie na ich príčinnú liečbu, v súvislosti s poklesom fyzickej aktivity a nárastom kalorického príjmu, priam k explozívnemu nárastu výskytu alergií, porúch imunity, metabolických chorôb, vysokého krvného tlaku, porúch metabolizmu tukov , srdcovocievnych chorôb, nádorových chorôb a iných, tzv. civilizačných chorôb.  Avšak najnovší výskum v početných oblastiach medicíny poukazuje na to, že choroby nemusia byť nevyhnutným následkom rozvinutej civilizácie. Naopak, moderná priemyselná spoločnosť poskytuje doteraz nevídané výhody, ktoré sú prospešné ľudskému  zdraviu a predlžujú ľudský vek.   Aby sa tento cieľ dosiahol, je nutné poznať súvislosti. Musíme vedieť, ktoré negatívne vplyvy je potrebné z nášho života eliminovať a ktoré vplyvy naopak, podporiť.  Často nie je jednoduché rozhodnúť sa, ako postupovať, pretože je nutné zohľadniť veľmi špecifické individuálne danosti. Býva to aj preto, lebo odporúčané postupy liečby nie sú vždy tým najrozumnejším, čo môžeme pre pacienta urobiť. Inak povedané, v lekárskych knihách nie je všetko, čo potrebujeme. Medicína je  zaplavená obrovským množstvom nových informácií a akademické odporúčania nemusia byť vždy „zlatým rezom“ pre riešenie problému. Imunita a metabolizmus ľudského tela je veľmi komplikovaný a komplexný systém biochemických procesov, ktorých úlohou je veľmi často kompenzovať škody, ktoré sme napáchali svojim nezodpovedným prístupom k vlastnému telu. Či už z nevedomosti, alebo poplatnosti záujmom potravinárskych a farmaceutických firiem medicína nezriedka postupuje tak, že potláča obranné a samouzdravovacie schopnosti organizmu, čím v konečnom dôsledku napomáha pôvodcovi choroby udržať a rozšíriť svoj negatívny vplyv na ľudské zdravie. Týka sa to

- viacerých „metabolických chorôb“,
- ale napríklad aj viacerých „imunitných porúch“
a vo viacerých individuálnych prípadoch aj tak závažných diagnóz, ako je
- asthma bronbchiale,
- atopický ekzém 
- akné, vzdorujúce bežnej kožnej liečbe

Ak organizmus napadne nepriateľ v podobe baktérie, plesne, vírusu, alebo parazita, dochádza k mobilizácii imunitného systému, ktorého zvýšená aktivita má viaceré neželané prejavy. To však neznamená, že riešením je potlačiť tieto prejavy. Spolu s nepríjemnými prejavmi totiž nezriedka potlačíme aj obranu samotnú a tým napomáhame nepriateľovi v ďalšom postupe. Riešením situácie je likvidácia škodcu. Môže to byť veľmi ťažké, pretože do hry vstupujú desiatky druhov baktérií, ktoré žijú v obrovskom počte v našom tráviacom systéme, alebo dýchacom systéme a narušenie rovnováhy medzi nimi môže viesť k ďalším problémom.  Tento postup si vyžaduje špičkové medicínske myslenie, ktoré vám môžeme aj v tomto prípade ponúknuť.
JAAT Style  Pograms™