Liečba únavového syndrómu

Únava je príznak, ktorý sprevádza celý rad vážnych chorôb s najpestrejšími prejavmi.   Ale čo v prípade, keď je únava jediným príznakom a nič iné nepoukazuje na prítomnosť choroby? Čo v prípade, keď všetky vyšetrenia, zamerané na zistenie jej príčiny, boli negatívne? Veľmi často sa pacient od lekárov dozvedá, že je v  poriadku a on sám má pritom problém pre únavu vykonávať aj základné činnosti.  Aj keď moderná medicína disponuje obrovskými možnosťami, zisťovaním príčin tzv. chronického únavového syndrómu sa „unavuje“ len máloktoré zdravotnícke zariadenie. Je to pochopiteľné.  Zdravotnícke systémy sú nastavené na preplácanie výkonov, najmä výkonov inštrumentálnych a zobrazovacích, nie na preplácanie medicínskeho myslenia. V prípade tzv. chronického únavového syndrómu však ako príčina pripadajú do úvahy desiatky pôvodcov od nerozpoznaných chronických infekcií, cez metabolické choroby, až po nádorové choroby a psychické poruchy a práve preto iba medicínske myslenie môže viesť k odhaleniu príčiny únavy a k jej úspešnej liečbe. Základom liečby únavy je určenie pôvodcu choroby. Veľmi často sa nám ju potom podarí odstrániť aj s jej pôvodcom. Vyžaduje si to obrovskú erudíciu vyšetrujúceho lekára a individuálny prístup, čo sa v dnešnej medicíne stáva čím ďalej tým väčšou vzácnosťou. Naše zariadenia sa už roky špecializujú na odhaľovanie príčin tzv. chronického únavového syndrómu a aj preto sme v jeho liečbe bezkonkurenčne nejefektívnejší.

Ř
JAAT Style  Pograms™