Zdravé stravovanie

Ak má byť stravovanie zdravé, musí spĺňať viacero podmienok.  Nejde tu len o to, čo jeme, ale aj o to, koľko toho zjeme, kedy to zjeme, koľkokrát denne to zjeme, ako to zjeme a zdá sa, že podstatné je najmä čo nezjeme. 
Platia tu všeobecné pravidlá, ako napríklad zásada, že zdravá strava má byť čerstvá, živá, najlepšie sezónna, z domácich zdrojov, nesmie obsahovať konzervanty, ani iné chemické látky (vylerpšovače chute, farbivá, vylepšovače konzistencie, bio-lepidlá, arómy atď.), má mať optimálne zloženie z hľadiska výživových zložiek, ale rovnako platí aj to, že má byť individualizovaná. Inak povedané, stravovanie bez toho, aby nebolo „ušité“ na mieru pre konkrétneho človeka, nemôže byť zdravé. Týka sa to napríklad kalorickej nálože stravy, rozvrhu jedál, ale tiež pomerov výživových zložiek, ktoré musia zohľadniť životné  podmienky a situácie napr. druh športu, prítomnosť choroby,  ročné obdobie, dostupné potravinové zdroje a podobne.
Myslíme si, že ľudia   ani len zďaleka neuvedomujú, na čo všetko a do akej významnej miery strava vplýva. Pri našich dnešných skúsenostiach si dovolíme tvrdiť, že ani jednoduché choroby sa nadajú celkom vyliečiť bez toho, aby sme vytvorili vhodnú diétu, na druhej strane je iba málo chorôb, ktoré by sa nedali keď nie celkom vyliečiť, tak aspoň výrazne zlepšiť za pomoci vhodnej diéty. Týka sa to všetkých civilizačných chorôb, ale aj mnohých iných,  so stravou zdanlivo nesúvisiacich, ako napríklad infekcií, nádorových chorôb, ale aj psychických porúch.
Vytvoriť vhodnú diétu si vyžaduje množstvo vedomostí o metabolizme,  biochémii, mikroorganizmoch, a ďalších a ďalších vedomostí, ale vyžaduje si to aj aj nesmiernu skúsenosť a trpezlivosť.  Výsledkom tohto „umenia“ je zdanlivo jednoduché jedlo, poviete si, nič zvláštne.  Snáď práve preto sa do zostavovania diét púšťajú najrôznejší samozvaní a samomenovaní „odborníci“, ktorí nepochodili v rôznych iných povolaniach, alebo sa len jednoducho vezú na módnej vlne. Veľmi často ich odbornosť vytvárajú médiá samy, samozrejme za účinnej podpory veľkovýrobcov potravín. Veď všetko si musí nájsť svojho kupca, aj chemikálie, ktoré robia potraviny lacnejšími, lákavejšími, všade dostupnými a chutnejšími. Médiá sú ich plné a spôsobujú škody, za ktoré nikdy nenesú zodpovednosť.   Kto rozozná, čo je v skutočnosti zdravé a čo je za zdravé iba vydávané?  Vy určite, ak sa odhodláte navštíviť náš edukačný kurz o zdravých potravinách a stravovaní. Keď nie preto, aby ste sa s nami vyliečili, tak už preto, aby ste zdraví  a výkonní ostali.

JAAT Style  Pograms™